Spor Sonrası Dinlenme

Yazar:   |  0 Comments

Yüklenme veya müsabaka sonrası soğuma kadar önemli olan bir diğer konu da dinlenme aşamasıdır. Yüklenme sonrasında bir sonraki çalışmanın amacına uygun olacak şekilde dinlenme yapılmalıdır. Antrenman uygulamalarında temel olarak 2 dinlenme türü vardır. Bunlar:

1.Tam dinlenme
2. Tam olmayan dinlenme

 Performans sporlarında genel olarak tam olmayan dinlenme kullanılırken, belli bir amaca yönelik çalışmalarda tam dinlenmeden yararlanılır.

Antrenman içerik ve yoğunluğu çok üst düzey performans gerektiriyor ise tam dinlenme sistemi kullanılır. Ancak antrenman içeriği ve amacı dayanıklılık özelliği üzerine kurulmuş ise tam olmayan dinlenme kullanılır. Her iki dinlenmede de dinlenme aralıklarında 2 çeşit dinlenme aralığı uygulanır.Bunlar;

AKTİF: Organizma yumuşatıcı sportif alıştırmalar ile dinlendirilir.

PASİF: Sporcu hiç birşey yapmadan dinlenme yapar.