Sağlığın Çağdaş Tanımı

Yazar:   |  0 Comments

Birleşmiş Milletlerin “ İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRİSİ ” 10.11.1948’de yayınlandı.

25. maddeye göre “ Her insan ,yiyecek, giyecek, konut, sağlık hizmetleri ve gerekli toplumsal hizmetler de içinde olmak üzere kendisinin  ve ailesinin sağlık ve refahını sağlayacak uygun bir yaşam düzeyine hakkı vardır. 

WHO: “ Sağlık kişinin biyolojik, psikolojik ve toplumsal olarak tam bir iyilik halidir.”

Ülkemiz de 1990 yılında toplanan spor şurası Sporcu Sağlığı alanında FİZYOTERAPİST ,DİYETİSYEN ,PSİKOLOG gibi sağlık elemanların yer alması gerektiği vurgulanmıştır.

21. yüzyıl SPOR ve SAĞLIK yüzyılı olmalıdır.